Jak probíhá fotografování ?

 


Zásadní je výběr stylu fotografování, který si přejete jako výstup
z Vašeho svatebního dne mít.


Dle zvolené varianty focení, tj. dohodnutého rozsahu přijíždíme na místo příprav
nevěsty nebo ženicha zhruba 15 - 20 min. před dohodnutým časem.
Po krátkém seznámení s lokací příprav začínám dokumentovat dění okolo sebe.
Soustředím se jak na Vás, tak Vaše přátele a příbuzné.

Vaše přípravy pokračují...kadeřnice, vizážistka, oblékání do svatebních šatů.
Mezi tím určitě stihnu zachytit třeba zajímavý okamžik ze hry dětí,
které na málokteré svatbě chybí, nebo poklimbávající babičky nad šálkem kávy.

Obvykle následuje příjezd nebo příchod ženicha, žádost o ruku a následné
požehnání rodičů (zde příliš prostoru pro inscenované fotky nebývá)
a jako fotograf zachycuji tento děj tak jak běží,nicméně i přesto by měly
být tyto fotografie od profesionála odlišitelné třeba od výcvaků kamarádů.

Následuje "naloďování" nebo-li přípravy na odjezd do místa obřadu.
Z místa příprav odjíždíme poslední, ale vždy po dohodě s "velitelským vozem"
předjedeme celou svatební kolonu, v případě,  že to situace umožní
fotografujeme i průjezd kolony městem a na místo obřadu přijíždíme
jako první, abychom zachytili příjezd vašich limuzín. Sledujeme veškeré dění,
ale důraz kladu samozřejmě na snoubence.

Pokud se jede s časovou rezervou, tak bývá čas před vlastním obřadem
a jedná se o krásné momenty, kdy zjišťujete kolik kamarádů a známých
Vás přijelo podpořit ve Vašem Velkém dni. Shledání to bývají dojemná
a považuji za slušnost tyto momenty zachycovat tiše a nenápadně.

Tyto snímky si jistě rádi prohlédnete i dlouho po Vaší svatbě.

Hodiny neúprosně běží a paní matrikářka si volá snoubence a svědky
k administraci svatebního obřadu, tedy předání občanských průkazů,
kterým odbíjí poslední minuty existence a svatebních prstenů,
které si přebírá...v rychlosti ještě stačíte probrat detaily,
týkající se podepisování písemností a možná stihnete i vybrat svatební hudbu
(zajímavé, kolik snoubenců vybírá hudbu až zcela na místě a občas panují
i v těchto momentech lehké neshody... :)

Jde se na to...povinné seřazení před svatební síní, zachytím ještě
tento špalír v čele s ženichem a jeho maminkou a odcházím
do prázdné obřadní síně, která se v několika málo okamžicích zaplní
Vašimi nejbližšími, kteří budou svědky Vašeho celoživotního rozhodnutí.

Bude pokračovat ....