Více fotografů ?


Nestává se to příliš často, ale stojí to za to zmínit.

Domnívám se, že u fotografování jde především o kvalitu, nikoliv kvantitu.
Tento můj názor občas nesdílí snoubenci, kteří v dobré víře,
že získájí více fotek objednají na svou svatbu fotografy 2 nebo i 3.

Není to vůbec špatná úvaha, pokud se vše dopředu s fotografy dohodne
a ti si v předstihu rozdělí úkoly a dohodnou pravidla.

Velice nežádoucí je to v případě, kdy se o tomto dovídáme
až na svatbě samotné a v praxi to znamená zápolení dvou fotografů
(v horším případě ještě s kameramanem) o nejlepší pozici
s cílem získání nejlepšího záběru.

 Svatební fotografie je jedním z nejnáročnějších žánrů (odkaz),
který vyžaduje od fotografa maximální nasazení, vlastní invenci,
ale také znalost poměrů v rámci svatebního dne, znalost okolí
fotografované lokace a schopnosti komunikovat s okolím.
Je prakticky vyloučené, aby svou práci zde kvalitně odváděli dva fotografové
současně. Toto doporučení platí i pro Vaše přátele a kamarády,
kteří se  v dobré víře Vám snaží svými fotoaparáty zachytit okamžiky
z Vašeho dne, ale neberou v úvahu, že jejich snímky vyjít nemusí a nejsou
nikomu smluvně vázáni. Je skutečně na obtíž, pokud současně s námi
trvale během dne fotí další "nadšení fotografové" a i pro Vás samotné
v takové situaci vyvstává problém na který z namířených objektivů se soustředit.
Výsledkem tohoto "chaotického focení bývají často hromadné snímky,
kdy část fotografovaných upírá pohled do mého objektivu a část
(kterou se mi nepodařilo oslovit) se usmívá s pootočenou hlavou
do fotoaparátu sousedního fotografa. Doporučuji všem zájemcům
o svatební fotografii, pokud předpokládají takovéto "nadšené fotografy"
z řad svých kamarádů nebo příbuzných aby se jim pokud možno
v předstihu pokusili situaci vysvětlit a požádat je o zdrženlivost.
Všechny fotografie dostanete v několika kopiích v datové podobě
jak na DVD, tak formou webové galerie, takže určitě všechny můžete
obdarovat fotkami z celého dne.

V případě kameramana je situace poněkud odlišná,
objednaný kameraman je předpokládám profesionál,který
ví jak a kde se během obřadu pohybovat a zásadním způsobem
si s fotograf s kameramanem nepřekáží a s profesionálem si obvykle
i dohodneme pozice během obřadu, tak abychom si vzájemně nekřížili
trasy pohybu nebo zabírané scény.